Fotobokverktøy for Windows: versjon 8.0

Ved hjelp av våre kunders tilbakemeldinger og kommentarer har vi forbedret vårt fotoboksprogram ytterligere. Vi har allerede kommet til versjon 8 av vårt Windows-program. Muligheten for bildeoptimalisering på bilder i fotoboken er forbedret og det er nå enklere å lage en profesjonell og personlig fotobok. Her ser du noen av forbedringene.

Flere muligheter for din tekst

Skygger, gjennomsiktighet og plassering.
I den nye versjonen av vårt fotoboksprogram har du enda flere redigeringsmuligheter for din tekst. Du kan legge til skygger bak teksten, øke gjennomsiktigheten eller velge om den skal plasseres foran eller bak bildene på siden. Nå er det dessuten mulig å legge til tekst over midten av fotoboken. OBS! Husk at deler av teksten kan forsvinne i den svarte delen i midten (se eksempel ovenfor).

Automatisk fylling er enklere

Dra flere mapper samtidig til sideoversikten og legg til ekstra sider.
Ved hjelp av sideoversikten fyller du fotoboken med dine bilder samtidig som du har god oversikt. Når du drar en mappe med bilder fra din data til sideoversikten fordeles dine bilder automatisk over alle fotobokens sider. Nå er er det også mulig å gjøre det med flere mapper samtidig. Det er fortsatt mulig å dra hvert bilde separat til ønsket side i oversikten. En annen nyhet er at du enkelt kan legge til nye sider med nye ikoner på toppen av skjermbildet (se nedenfor).

Tydligere markering av midten i fotoboken

Midten av fotoboken er tydelig markert.
I den nye versjonen av fotobokprogrammet er midten av fotoboken enda tydligere markert, noe som gjør det enklere se hvilke deler av din tekst og dine bilder som kan forsvinne i margen i midten.

I tillegg til de nevnte oppdateringene har vi gjennomført en rekke andre forbedringer som vil gjøre programmet enda mer brukervennlig. Når du åpner fotobokprogrammet får du automatisk en melding om den nye versjonen av programmet. Etter denne beskjeden kan du fortsette på din bok – eller begynne med en ny – og dra nytte av forbedringene.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.