1. Det gylne snitt

Det gyldne snitt er en av de eldste formlene for skjønnhet, ikke bare i fotografi, men også i arkitektur, natur og til og med i selve menneskekroppen. Det gyldne snitt er egentlig en matematisk formel, som bestemmer det mest visuelt tilfredstillende punktet på en gitt linje.

Når man deler denne linjen opp ifølge det gylne snitt, sier regelen at den minste delen av linjen skal forholde seg til den største delen, slik den største delen forholder seg til hele linjen. Forholdstallet vil alltid være 1.6180.>/p>

Overfører man dette til fotografi, vil det gylne snitt betegne et eller flere punkter eller linjer innenfor bildeflaten der det kan være ekstra gunstig å plassere motivet.

2. Tredelingsregelen

Dersom prinsippet om det gyldne snitt virker litt komplisert, finnes det en annen liknende regel som er noe enklere. Rule of Thirds, eller tredelingsregelen, innebærer at du tenker deg at du deler bildet inn i ni helt like firkanter ved hjelp av to horisonale og to vertikale streker. For at bildet skal bli så estetisk vellykket som mulig, heter det seg at de viktigste elementene bør befinne seg langs strekene, eller i kryssene der strekene møtes.

Tredelingsregelen

Del bildet ditt inn i ni like store ruter. Foto: Konrad Lew.

3. Bruk linjer

En av de største hjelpemidlene i god komposisjon, er linjer. Et bilde består ofte av mange linjer, enten de er horisontale, vertikale, diagonale eller bølgete, om de er godt synlige, eller mer abstrakte. Dette er noe du kan og bør utnytte til det fulle. Linjer er nemlig svært uttrykksfulle og kan skape mange forskjellige stemninger i et bilde.

Horisontlinje

Horisontale linjer skaper ro og stillhet i bilder. Tenk på horisonten i landskapsbilder, sovende mennesker eller falne trær. Foto: Konrad Lew.

Vertikal

Vertikale linjer kan gi et bilde et uttrykk av styrke og storhet. Dette uttrykkes godt i bilder av høye bygninger eller trær. Foto: Nikada

4. Skap tre dimensjoner

Selv om et bilde kun er i to dimensjoner, kan man ved hjelp av god komposisjon skape inntrykk av tre dimensjoner. Dette gir bildet en ekstra dybde, og bidrar til å trekke betrakteren innover. Du oppnår dette ved å inkludere forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn i bildene. Fotograferer du for eksempel et landskap, så kan du plassere bakken eller havet i forgrunnen, og trær, fjell, eller lignende i mellomgrunnen, mens himmelen kan være bakgrunnen. Slik skapes et bilde med flere lag – og flere dimensjoner.

Tredimensjonalt

Foto: Jaap Hart.

5. Velg riktig format

For mange er det mest naturlig å fotografere i liggende format, delvis fordi dette ligner mest på det øyet vårt ser, men også fordi de aller fleste kameraer er bygget slik at det er enklest å fotografere på den måten. Allikevel er det ikke alltid dette som passer motivet best.

En grunnregel sier at formatet bør følge motivets form, for å unngå for mye tomrom på sidene. Slik fotografering vil også forsterke motivets form, mens det motsatte vil dempe den. En høy bygning kan virke høyere og mer dominant fotografert i stående format, mens den kan virke mindre betydningsfull når den blir fotografert i liggende format. På samme måte kan motiver som er horisontale, slik som horisonten, miste noe av sin ro, dersom det fotograferes i stående format.

Det er imidlertid ikke slik at man alltid skal følge denne grunnregelen. Det kommer selvføgelig an på hva man vil uttrykke. Det kan allikevel være greit å ha dette i bakhodet når du tar bilder. Fotografer gjerne alle motiver i begge formater, i hvert fall frem til du er helt sikker på hvilket format som passer motivet best.

Velg riktig format

Foto: Fanelie Rosier.

6. Tenk enkelt

For at motivet du tar bilde av skal komme til sin fulle rett, er det viktig at det ikke forsvinner i et hav av rot. En tabbe mange nybegynnere gjør, er nemlig at de forsøker å få med alt for mye informasjon i ett bilde. Dette fører til et rotete bilde, som forvirrer betrakteren. Tenk heller enkelt når du skal fotografere.

Det første du må gjøre når du tar et bilde, er å bestemme deg for hva som er motivet og hva du ønsker å fortelle. Deretter bør du eliminere alt som ikke har betydning for motivet.

Det finnes flere måter å gjøre dette på. Noen ganger kan det fungere å fysisk gå inn i situasjonen og fjerne alle elementene som forstyrrer komposisjonen. Andre ganger kan det være nok å flytte på seg og peke kameraet mot motivet fra en annen vinkel, slik at eventuell bakgrunnsstøy fjernes. Et annet alternativ er å gå nærmere, og heller croppe vekk omgivelsene. Det er også en mulighet å bruke stor blenderåpning, slik at bakgrunnen blir uskarp og dermed ikke tar oppmerksomhet vekk fra motivet.

Tenk enkelt

Foto: Pamela Moore.

7. Gjenta motivet

Gjentagende elementer og mønstre gir bilder som er behagelige for øyet å se på. Gjentagelser og mønstre finnes overalt, det er bare å se etter dem. Når du fotograferer mønstre eller elementer som gjentar seg, kan det være et godt tips å gå nærme motivet og kutte ut omgivelsene, slik at kun motivet er synlig. Det kan også være lurt å inkludere noe som bryter med motivet, for å skape spenning og unngå at det blir kjedelig.

Gjentakelse

Foto: Ales Veluscek.

8. Se etter rammer

Rammer kan bidra til å gi bilder dybde og fokus. Når motivet er rammet inn, trekkes øyet innover mot den delen av bildet som er viktig. Rammer kan også bidra til å gi bildet kontrast eller til å sette motivet i en sammenheng. Se etter rammer i natur, arkitektur og ellers i hverdagen.

Innramming

Foto: Marcus Lindström.

Kommentarer