allfoto er nå blitt til fotoknudsen

Men du vil kjenne igjen det meste! Du vil finne en nettside med produkter, priser og designprogram slik du er vant til. Produktene vil ha samme gode kvalitet og menneskene på kundesenteret forblir de samme.

Opprett ny brukerkonto hos fotoknudsen og du er i gang.

×

fotoknudsen får nye eiere

ole_bjorn_knudsen2

AMSTERDAM, Nederland – 18. juni 2014

albumprinter B.V., et ledende europeisk selskap innen bildeprodukter med hovedkontor i Amsterdam, offentligjør i dag at selskapet har inngått en forpliktende avtale om å kjøpe fotoknudsen AS.

albumprinter overtar ledende norsk selskap innen private bildetjenester
fotoknudsen AS, som har sitt hovedkontor i Bergen, er i dag et ledende norsk selskap innen framkalling og foredling av bildeprodukter til det norske privatmarkedet. Gjennom sin hjemmeside, www.fotoknudsen.no, tilbyr selskapet i dag bildeprodukter som fotobøker, kalendre, kort, fotogaver, lerret og andre bildeprodukter av høy kvalitet og til rimelig pris. fotoknudsen, som opprinnelig ble grunnlagt i 1958 av Ove Knudsen, far av daglig leder Ole Bjørn Knudsen, er meget anerkjent i det norske privatmarkedet med sine lange tradisjoner og sterke merkevarenavn. fotoknudsen hadde i 2013 en omsetning på om lag kroner 105 millioner.

Overtakelsen kombinerer fotoknudsens sterke merkevarenavn, kundefokus og kjennskap til norske kunders preferanser til bildeprodukter, med albumprinters ledende ekspertise innen markedsføring, teknologi og produksjon. “Vi ser frem til å ønske fotoknudsens organisasjon velkommen og til å forene vår kunnskap og styrker i forhold til privatkunder i Europa. fotoknudsen AS vil bidra med et sterkt, lokalt, meget anerkjent og tiltrodd varemerke og en organisasjonskultur med fokus på kundetilfredshet”, uttaler Wouter Staatsen, administrerende direktør i albumprinter.

Ole Bjørn Knudsen, daglig leder i fotoknudsen AS tilføyde; “Vi er veldig stolt av å tilslutte oss et av Europas ledende selskap innenfor bildeprodukter. Sammen kan vi forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester til våre kunder i Norge.» Med forbehold om at transaksjonen gjennomføres i henhold til avtalte sluttvilkår, er transaksjonen forventet å være gjennomført i juli 2014. fotoknudsens ledere og ansatte vil tilslutte seg albumprinters organisasjon, men vil fortsette å jobbe under merkevarenavnet fotoknudsen. Selskapets virksomhet vil forbli uendret i Bergen i nærmeste framtid.

Om albumprinter
albumprinter, som er et av Europas ledende selskap innen online bildeprodukter, tilbyr i dag sine produkter og tjenester til kunder i Nederland, Belgia, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Sverige og Norge. Siden selskapets oppstart i 2003, har albumprinter tilbudt sine produkter til mer enn 5 millioner kunder i Europa. Selskapet tilbyr sine produkter gjennom merkevarenavn som albelli, bonusprint, Ønskefoto og allfoto direkte til kunder, samt at produktene tilbys kunder via salg gjennom ledende forhandlere. albumprinter B.V. er datterselskap av Vistaprint N.V. For ytterligere informasjon, se www.albumprinter.org og www.albelli.co.uk

albumprinter og albumprinters logo er varemerker tilhørende albumprinter B.V. Alle andre merkevarer og produktnavn navngitt i denne kunngjøringen, kan være merkevarenavn eller registrerte merkevarenavn under de respektive eiere.

Om fotoknudsen
fotoknudsen AS og familien Knudsen, har mer enn 55 års bransjeerfaring i det norske fotomarkedet. Med lokasjon i Bergen ekspanderte selskapet seg over tid til å bli en nasjonal aktør innenfor markedsføring, distribusjon og produksjon av bildeprodukter. Selskapet har tilegnet seg verdifull kunnskap innenfor tilbud av produkter og tjenester, og har med sine 650 millioner lagrede kundebilder i Minnebanken, vokst seg til å bli en av Norges ledende online selskap innenfor bildeprodukter. Etter en betydelig omstrukturering i 2013, har selskapet blitt en moderne aktør i bransjen. For mer informasjon, se www.fotoknudsen.no

Pressekontakt:

albumprinter
Business Development Edwin de Greef, +31 6 519 59 299 eller e.degreef@albumprinter.com

eller

fotoknudsen
CEO Ole Bjorn Knudsen, +47 930 83 800 eller ole.bjorn.knudsen@fotoknudsen.no

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.