1. Brennvidde

Det finnes vidvinkel-, normal- og teleobjektiver. 50 mm-objektiv er normalobjetiv, som tilsvarer det vi ser med øyene våre. Hvis tallene er lavere enn 50 mm, vil objektivet være et vidvinkelobjektiv. Er tallene høyere enn 50 er det et teleobjektiv. Disse tallene kalles objektivets brennvidde. Dersom det står to tall, eksempelvis 28-80 mm, er det et zoomobjektiv, der man kan velge brennvidde fra 28 mm til 80 mm.

2. Blender

Blenderen bestemmer hvor mye lys som slippes gjennom objektivet. Den største blenderåpningen som er mulig på objektivene markeres med en F, fulgt av tallet for største åpning. Jo lavere tall, jo større blenderåpning og mer lys slipper inn gjennom objektivet. Eksempelvis: F/4,5-5,6 tilsier at dette er et zoomobjektiv. Blender 4,5 er største åpning på full vidvinkel, og 5,6 er største åpning på full tele. Fastobjektiv som ikke har zoomemuligheter har som oftest bedre lysstyrke.

3. Hva brukes når?

Det mest vanlige objektivet som kommer med speilreflekskameraene er 28-80 mm (18-55 mm på nye digitale speilreflekskameraer). Disse dekker det mest vanlige behovet med en 3 x zoom, som inneholder litt vidvinkel og litt tele. Hvis man ønsker å komme nærmere motivene vil en telelinse gjøre jobben. De mest vanlige zoomobjektivene, fra 55-200 mm til 90-300 mm, vil dekke de fleste sitt behov. Husk å bruke stativ ved bruk av kraftig tele.

Hvis man derimot ønsker å få med mer i bildet må man bruke et vidvinkelobjektiv, for eksempel 17-40 mm eller et fastobjektiv på 15 mm. Når brennvidden blir lavere enn 20 mm vil man oppleve en forvrenging av motivet, slik at man eksempelvis i et portrettbilde vil en få stor nese og små ører. Objektivene med kraftig vidvinkel blir derfor ofte kalt Fish Eye.

4. Makrofotografering

Makroobjektiver gjør at en kan ta nærbilder av små detaljer. Det finnes egne makroobjektiver, og vanlige objektiver med makrofunksjon. Det oppgis i cm eller meter hvor nært man kan komme motivet, og det varierer som oftest på brennvidden på objektivet. Fra 20 cm til 150 cm er mest vanlig nærgrense. Ved makrofotografering kan dybdeskarpheten bli så liten som bare noen få mm. Derfor er det viktig å ta seg god tid til å få motivet i fokus.

5. Dybdeskarphet

Området i bildet som er skarpt i forhold til forgrunn og bakgrunn, kalles dybdeskarphet. Denne påvirkes av tre ting:

  • Brennvidden – lavere brennvidde gir større dybdeskarphet.
  • Blender – høyt blendertall (liten blenderåpning) gir større dybdeskarphet.
  • Avstand – lengre avstand til motivet vil gi større dybdeskarphet.

Ved landskapsfotografering vil man ha mest mulig av landskapet skarpt, mens ved et portrett vil man gjerne ha personen skarp og bakgrunen uskarp. Dette kan man lettere oppnå ved å bruke ca 80 mm i brennvidde og stå litt fra personen. Da vil man også få et helt annet utsnitt enn om man stod nærme og brukte vidvinkel.

6. Omregning fra analogfilm til digitalt

Mange har objektiver fra eldre analoge speilreflekskameraer som brukte 135 mm-film. Og de fleste av disse objektivene kan brukes på de nye digitale kameraene.

I dag registreres bildene på CMOS eller CCD-brikker istedenfor på vanlig film, og siden disse digitale brikkene varierer i størrelse får de gamle objektivene en annen brennvidde på de nye digitale kameraene. Som oftest er brikkene mindre enn de 35 x 24 mm som analog film er.

Enkelt sagt kan man ta mm på objektivet og gange med 1,6. Dette derimot kan variere litt på de forskjellige digitale speilreflekskameraer. Et 28-80 mm vil på et digitalt kamera bli ca 45-128 mm. Derfor har de nye linsene oppgitt lavere mm enn de gamle, men zoomområdet er det samme.

7. Bildestabilisator

Det finnes objektiver som har innebygget optisk bildestabilisator. Denne hjelper til med å redusere vibrasjoner og bevegelser i kamera når man fotograferer og ikke har mulighet til å bruke stativ. Spesielt under forhold med dårlig lys vil dette gi bedre resultat. Objektiver med bildestabilisator er ofte merket med IS (Image Stabilisator) eller VR (Vibrasjonsdemping). Disse objektivene er noe dyrere, men man ser fort på bilderesultatet at det er verdt prisen.

Kommentarer