1. UV-filter

Det er neppe noe kameratilbehør som er like mye gjenstand for debatt som UV-filteret. UV-filteret ble opprinnelig konstruert for å fjerne ultraviolett lys fra bilder. Dette lyset er ikke synlig for det blotte øyet, men spesielt ved bruk av analoge kameraer kan lyset by på problemer ved fotografering i høyder, da det kan gi bildene et uønsket blåskjær. Digitale kameraer er imidlertid ikke like følsomme for UV-lys, noe som har redusert behovet for UV-beskyttelse betraktelig.

Likevel er UV-filteret fortsatt mye brukt, i all hovedsak som et rent beskyttelsesfilter. Tankegangen er at et filter koster mindre enn et objektiv, og skulle det oppstå en ulykke, så er det billigere å bytte ut filteret enn objektivet. Ettersom UV-filteret er gjennomsiktig, stjeler det ikke lys slik mange andre filtre gjør, og mange hevder at UV-filtre av god kvalitet ikke har noen innvirkning på bildekvaliteten.

Dette er det imidlertid mange som er uenige i. Noen mener at alt som står imellom objektivet og motivet, vil kunne føre til en reduksjon i kvalitet og skarphet, og at å fotografere med et UV-filter er litt som å fotografere gjennom et vindu.

Hvorvidt du vil bruke UV-filter eller ikke, er til syvende og sist ditt eget valg. Som en generell regel kan man si at dette filteret er nyttig ved fotografering i store høyder, eller som beskyttelse mot elementene, for eksempel ved fotografering i nærheten av sand, vann og støv. For fotografering i mer kontrollerte omgivelser, slik som innendørs, må du selv vurdere hva som er best.

2. Polariseringsfilter

Dette er kanskje det mest kjente av alle filtre. Polariseringsfiltre har flere bruksområder, og kan være nyttige ved fotografering av en rekke motiver. Polariseringsfiltre fungerer på en lignende måte som solbriller med polarisert glass, ved at de reduserer mengden polarisert lys som slippes gjennom. Dette gir mange forskjellige effekter på bildene dine. En effekt er at kontrasten mellom himmelen og bakken reduseres ved fotografering utendørs. Himmelen blir mørkere og dypere i fargen, uten at resten av bildet påvirkes. På den måten vil hele bildet få en jevn eksponering.

Polariseringsfiltre bidrar også til å fjerne refleksjoner fra ulike motiver. Denne effekten er spesielt nyttig ved fotografering i sol, av blanke gjenstander, og av ting som befinner seg bak vinduer, eller under vann.

Fordi polariseringsfiltre fjerner refleksjoner, vil også farger på elementer i bildet som lett reflekterer lys, bli klarere og sterkere. For å oppnå maksimal effekt må du vri på filteret til det ønskede resultatet viser seg i søkeren eller på skjermen. Det er imidlertid verdt å få med seg at filteret fungerer best når lyset faller på motivet fra en vinkel, og ikke rett på. Fotograferer du med lyset i ryggen eller rett foran deg, vil filteret ha liten eller ingen effekt.

Et problem med polariseringsfiltre, er at de stjeler lys. For å kompensere for dette, må du bruke større blenderåpning, lengre lukkertid eller høyere iso for å få riktig eksponering. På grunn av dette, kan det være vanskelig å bruke polariseringsfilter i situasjoner med lite lys, slik som utendørs på kvelden eller innendørs.

Et problem med polariseringsfiltre, er at de stjeler lys. For å kompensere for dette, må du bruke større blenderåpning, lengre lukkertid eller høyere iso for å få riktig eksponering. På grunn av dette, kan det være vanskelig å bruke polariseringsfilter i situasjoner med lite lys, slik som utendørs på kvelden eller innendørs.

Effekten av et polariseringsfilter

Foto: 4FR

Fotografert med polariseringsfilter

Foto: seraficus

3. Gråfilter

Et gråfilter benyttes kun til ett formål – minske mengden lys som slippes igjennom, slik at man kan ta i bruk lengre eksponeringstid eller større blenderåpning. Dette kan være ønskelig i situasjoner med mye lys, der man fortsatt ønsker å fange bevegelse. Noen eksempler er rennende vann i landskapsbilder og sportsarrangementer på høylys dag.Det samme gjelder om man ønsker å fotografere med stor blenderåpning i situasjoner med mye lys, for eksempel ved portrettfotografering utendørs. Også her kan det være nødvendig med et gråfilter.

Gråfiltre finnes også i en gradert utgave, som fungerer noe på samme måte som polariseringsfiltre, men uten at de fjerner refleksjoner eller skaper mer kontrast. Med et gradert gråfilter kan du slippe mer lys gjennom i en del av bildet, mens en annen del av bildet blir mørkere. Dette kan komme til nytte ved fotografering av landskap, da den kan gjøre himmelen mørkere, uten at resten av bildet påvirkes.

Gråfiltre påvirker ikke farger eller kontrast i bildet. De kommer i forskjellige styrkegrader og betegnes med bokstavene ND, som står for neutral density. Jo høyrere grad filterne har, desto mer lys stenger de ute.

Fotografert på iso 200 og 8s midt på dagen med gråfilter

Foto: Adrian Assalve

4. Andre filtre

I tillegg til disse filterne, finnes det også en rekke andre filtre, som ikke er like mye i bruk. Blant dem er Stjernefilteret, som har ingen praktisk betydning, men brukes kun for underholdningens skyld. Med et stjernefilter vil lyskilder og blanke objekter i bildet bli tilført flere lyslinjer, slik at de får et “stjerneaktig” utseende. Effekten produseres av en serie med tynne linjer som er etset inn i filteret. Filteret kan vris på for å oppnå forskjellige effekter

Close-up filter, eller nærlinse, fungerer litt som et forstørrelsesglass som du plasserer utenpå objektivet ditt, og kan være et billig alternativ til makro-objektiver. Filteret gjør objektivets nærgrense mindre, slik at man kan gå nærmere motivet og fortsatt stille fokus. Filteret er imidlertid ingen erstatning for et godt makro-objektiv, men kan fungere som et fint sted å starte dersom man ikke har tatt så mye makrobilder før. Fargefiltre kan være nyttige dersom du fotograferer på film, men har liten nytte i digital fotografering. Fotograferer du på film brukes fargefiltre enten til å justere hvitbalansen i fargebilder, eller til å skape forskjellige typer kontraster i sort/hvit-fotografering. Diffuser og soft focus-filtre skaper bilder med et mykt utseende, og ble brukt mye tidligere til portrettfotografering. Fotografering med slike filtre bidrar til å dempe rynker og ujevnheter i huden. Slike effekter gjenskapes i dag ofte i Photoshop heller enn ved bruk av filter.

Stjernefilter

Foto: bluekit

5. Valg av filter

Filtre finnes i flere former, der de runde som festes direke på objektivet er de mest vanlige. Disse finnes igjen i flere størrelser, tilpasset forskjellige objektiver. For å finne ut hvilken størrelse du trenger, må du kikke bak på beskyttelsesdekselet til objektivet. Størrelsen oppgis her i mm. Dette kan bety at du ikke kan bruke det samme filteret til alle dine objektiver, dersom de er av forskjellig størrelse. Har du mange objektiver, må du altså vurdere hva du bruker de forskjellige til, og hvilke filtre du trenger til hvilke objektiver. Alternativt kan du kjøpe filter kun til det objektivet med størst diameter, og gå til innkjøp av en filteradapterring til de mindre objektivene. En slik adapterring koster mindre enn et filter, og gjør det mulig å feste større filtre på mindre objektiver.

Filtre finnes også i kvadratisk og rektangulær form, som kan festes foran objektivet med en spesiell filterholder. Slike filtre finnes i flere størrelser, og har den fordelen at de er større og friere i bruken, og kan vris og vendes på slik at de tilpasses motivet nøyaktig. En ulempe med disse filtrene er at de er noe større og vanskeligere å bære med seg, samt at de lett kan bli skitne av håndteringen.

Når du skal velge filter bør du aldri inngå kompromiss på kvaliteten. Husk at filteret skal plasseres mellom objektivet og motivet, og dersom filteret er av dårlig kvalitet, risikerer du å ødelegge hele bildet. Velg derfor filtre som er “multi-coated”. Dette betyr at de består av flere lag med antirefleksbehandling. Det er også viktig å passe på at filteret er helt og uten riper, og at det holdes helt rent. Selv den minste ripe eller flekk vil kunne bli synlig på bildet.

Riktig bruk av filtre kan heve bildene dine mange hakk, og gjøre etterarbeidet langt enklere. Gode filtre kan koste en liten slump penger, men blir de godt vedlikeholdt, vil de kunne vare lenge og gi deg mange gode bilder. Hvorvidt du har behov for filtre eller ikke, kommer an på hva slags bilder du tar, og hvordan du ønsker at de skal se ut. Fotograferer du mest innendørs i studio vil behovet være langt mindre enn om du oppholder deg mest utendørs med kameraet. Vurder altså behovet nøye før du handler, og har du først gått til innkjøp av et eller flere filtre, så er bare en ting å gjøre for å lære filtrene å kjenne: ta masse bilder!

Graderte, rektangulære filtre

Foto: Arialdo Rescigno

Kommentarer