1. Planlegging

Det vanskeligste med å fotografere fyrverkeri er at du må kunne forutsi hvor og når neste rakett vil eksplodere. Kameraet må settes opp og stilles inn, og utsnittet bestemmes på forhånd, slik at alt er klart for det fargesprakende showet. Sannsynligheten for at du ikke vil få flyttet særlig mye på deg er absolutt til stede, så prøv å finne et virkelig flott utsnitt.

Fyrverkeri

2. Stativ

Som med all nattfotografering bør du også her bruke stativ. Det vil bli nødvendig med lange lukkertider, og et stativ vil derfor være viktig for å unngå bevegelse i bildene. Bruk også gjerne en ekstern utløser, slik at du unngår bevegelse i bildet som kan oppstå idet du trykker på utløserknappen.

3. Komposisjon og format

Komposisjon
Vær kritisk til hva du inkluderer i bildet. Vurder om du kun vil ha med rakettene mot en sort himmel, eller litt av omgivelsene også. Vær oppmerksom på bakgrunn og forgrunn, prøv å unngå at alt for mange hoder, trær eller andre forstyrrende ting stikker opp og dekker for fyrverkeriet. Inkluderer du mennesker i komposisjonen som du ønsker korrekt eksponert, så husk at eksponeringstiden vil bli lang, opptil flere sekunder. Muligheten for at det blir bevegelser er derfor stor.

Format
Fotograferer du kun én rakett så kan det passe best med stående format, om ikke det skjer noe annet spennende i bildet. Fotograferer du flere raketter i ett og samme bilde, eller om du inkluderer omgivelser, kan det kanskje se bedre ut med liggende format. Både liggende og stående bilder fungerer i utgangspunktet når du fotograferer fyrverkeri, så prøv gjerne begge deler.

Fyrverkeri

© Sherri Camp

4. Eksponering

Fyrverkeri gir en god del lys, og blenderen bør derfor justeres deretter. En blender på et sted mellom f/8 og f/16 bør være passe. Er blenderåpningen for stor, kan fyrverkeriet miste farger, bli overeksponert og ute av fokus. Lukkertiden er svært viktig å få rett. Raketter beveger på seg, og lukkertiden må derfor være lang for at du skal få fanget bevegelsen. Bruk gjerne “bulb”-funksjonen, slik at du kan åpne lukkeren når raketten skytes opp, og stenge den da eksplosjonen er over. Pass bare på at du ikke eksponerer for lenge, fyrverkeri er lyst, og overeksponeres dermed lett. Et tips er å stille kameraet på “bulb”, og så benytte en svart vott eller noe annet mørkt å dekke til linsen med når det ikke er noe spennende som skjer. Slik unngår du at bildet overeksponeres, men har kameraet klart til rakettene dukker opp.

Det kan by på problemer å fotografere fyrverkeri med et kompaktkamera, om det ikke finnes en mulighet for å stille inn lukkertiden manuelt. Allikevel er det ikke umulig. Bli kjent med kameraets innstillinger for fotografering i mørket, og prøv deg frem. En lav ISO er å foretrekke, da dette gir minst støy og sterkest farger. Hold deg derfor gjerne til ISO 100-200.

Blits har absolutt ingen effekt ved fotografering av fyrverkeri, ettersom den ikke har lang nok rekkevidde. Unntaket er om det er noe interessant i forgrunnen du vil sette fokus på, og med det gjøre rakettene til bakgrunnsmotiv.

Fyrverkeri

© Matt Olsen

5. Fokus

Det kan være lurt å fokusere manuelt. Autofokusen har ofte vanskelig for å fungere ordentlig i mørket, ofte ender den opp med å søke i det uendelige etter et ikke-eksisterende fokuspunkt, og det vil derfor gjøre det vanskelig å få tatt bilder. Eventuelt kan du velge å bruke autofokus og så låse den før du begynner å fotografere.

Fyrverkeri

© Olga Zaporozhskaya

Kommentarer